ALBALAT NUEVO 2010

Llista provisional d'Admesos i exclosos de la borsa d'interinitat d'Agents de policia local. Els interessats/as disposen de 10 dies hàbils per a esmenar la seua exclusió, això és, des de l'11 al 25 octubre 2021, tots dos inclusivament.

Punxe ACÍ per a descarregar el decret amb la llista.

Punxe ACÍ per a descarregar el decret de CORRECCIÓ per error material en la llista provisional.