El tribunal encarregat de la baremació dels projectes d'empreses d'animació per a l'Escola d'Hivern 2017/18 ha resolt el recurs presentat per l'empresa "les Roselles Projectes Educatius" perquè siga considerada la baremació de la seua empresa. En esta pàgina es pot llegir l'acta.

ACTA RESOLUCIÓ DEL RECURS BORSA DE PROJECTES ESCOLA HIVERN 2017/18