recursos humans consorci cabecera 447

 

 

L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells, a través del Consorci Pactem Nord, impulsa l’Agència Pública d’ocupació de l’Horta Nord.

Els serveis que des de Pactem Nord s’ofereixen són:

 

Dirigits a les persones demandants d’ocupació:

 • Intermediació laboral.

 • Assessorament i orientació en recursos i tècniques de cerca d’ocupació.

 • Capacitació personal i professional.

 • Informació sobre ofertes d’ocupació i procediments de selecció de personal.

 • Seguiment i actualització de la seua demanda d’ocupació.

Dirigits a les empreses col·laboradores:

 • Assessorament i suport en els processos de selecció de personal.

 • Identificació de candidats adequats a les ofertes d’ocupació que es generen i seguiment del procés de selecció i de l’adaptació al lloc dels candidats derivats des de l’Agència.

 • Assessorament en la gestió de l’empresa (ajudes, subvencions, mesures de foment d’ocupació, contractació de col·lectius específics, etc…) .

Tots els servicis, dirigits tant a empreses com a demandants d’ocupació, seran de caràcter gratuït.

 

 

INSCRIPCIÓ EN LA BORSA D’OCUPACIÓ:

 

Si eres veí d'Albalat dels Sorells pots presentar la documentació descrita a continuació per registre d'Entrada a l'Ajuntament de 9 a 14h o a través de la seu electrònica amb una Instància General. Contactaran amb tu per a acordar una cita personal.

 

 

DOCUMENTS A APORTAR PER A LA INSCRIPCIÓ EN LA BORSA D’OCUPACIÓ DE L’AGÈNCIA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’HORTA NORD (PACTEM NORD):

 

 • DNI o document equivalent acreditatiu de la identitat del demandant.

 • Demanda d’ocupació del SERVEF (DARDE).

 • Currículum actualitzat o Vida Laboral

 • Formulari d’inscripció degudament emplenat. Descarrega-ho ací.

 • Fulla de consentiment LOPD degudament emplenada. Descarrega-ho ací.

 

 

 

Pots consultar les ofertes a la web de Pactem Nord. Punxa ací.

 

O a través de l'APP:

 

CARTEL APPactem