CANALITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS EN C/MAJOR CANTONADA C/CRIST DE LES ÀNIMES

ALBALAT NUEVO 2010

Programa: (REACCIONA) Concessió d'ajudes econòmiques en règim de concurrència competitiva per a la millora del cicle integral de l'aigua (4.5). Municipis.
Any: 2022
Obra: INSTAL·LACIÓ DE CANALITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA D'AIGÜES PLUVIALS EN C/MAJOR CANTONADA C/CRIST DE LES ÀNIMES

En el següent enllaç pots veure un vídeo descriptiu de l'obra realitzada: https://youtu.be/OKzjpfd1npk