NADALS ENTRANYABLES CARTELL

La Regidoria de Serveis Socials informa que comença el programa NADALS ENTRANYABLES dirigit a persones majors que visquen soles i vulguen passar el Nadal acompanyat.

Més informació ací: PROGRAMA NADALS ENTRANYABLES.

 

Elaborat el text del projecte d’ Ordenança de la COMISSIÓ MUNICIPAL DE MENORS de 17 d’abril de 2019 i de conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Consulta el text ací: Ordenança de la COMISSIÓ MUNICIPAL DE MENORS

aedes albopictus asian tiger mosquito close up 86722

S’ha iniciat la campanya de Control de Vectors (mosques i mosquits) al nostre municipi.

Esta consistirà en:

  • Valoració prèvia de les instal·lacions i l’entorn del municipi per a establir les mesures preventives i/o correctives del control de plagues.
  • Inspeccions i/o tractament des de juny a setembre de control de mosquits a les zones establertes prèviament.
  • 10 inspecciones i tractaments de embornals (periodicitat quinzenal) a tot el municipi per a evitar focus de mosquits.
  • Servei d’atenció d’avisos.

Esta campanya està subvencionada per la Diputació de València.

logo diputacio

La regidoria de Serveis Socials, Igualtat, Majors i Inclusió Socials ha organitzat un taller de Mindfulness que es realitzarà els dimarts de 19.30 a 21.00 hores de gener a juny. Les persones que desitgen informar-se o apuntar-se han de passar-se per l'àrea de Serveis Socials situada en la primera planta del Centre Cívic. La inscripció és gratuïta.

CARTEL mindelfuness YOLANDA