ANUNCI CRITERIS DE CORRECCIÓ DEL SEGON EXERCICI PER A COBRIR TRES LLOCS D'ADMINISTRATIUS SUBGRUP C1 MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ

ALBALAT NUEVO 2010

ANUNCIO