GIMNÀSTICA PER A LA TERCERA EDAT (REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS)

Este programa esta dirigit a les persones majors de 60 anys. Es realitzarà entre octubre i desembre. S'iniciarà el 3 d'octubre. L'horari és dimarts i dijous de 9.15 a 10.00 hores. El preu són 13 euros. Les inscripcions es realitzen en el departament de Serveis Socials. Primerament cal passa per l'àrea de Tributària Municipal per a arreplegar el rebut bancari. En esta mateixa pàgina es troba la fitxa d'inscripció.

Fitxa inscripció gimnàstica tercera edat 4t quatrimestre 2017

CARTELL GIMNaSTICA TERCERA EDAT