S'ha publicat l'acta de la resolució de l'al·legació relativa a la selecció pel programa EMPUJU d'una plaça de TASOC.

acta resolució al·legació TASOC