BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE MONITORS/ES DE TEMPS LLIURE I UNA ALTRA DE COORDINADOS/ES DE PROGRAMES EDUCATIUS I CULTURALS

L'Ajuntament ha obert la convocatòria per a crear una borsa de monitrs/es de temps lliure i una altra de coordinadors/es de programes educatius i culturals. El termini per a la inscripció acaba el 29 de maig del 2018. En esta pàgina es poden consultar les bases i la instància.

Bases Borsa de Monitors-es i coordinadors-es Escola Estiu

BORSA ESCOLA ESTIU