ALBALAT NUEVO 2010

Decret d'Alcaldia sobre la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos de nova incorporació i persones que aporten nova documentació de la borsa de treball de monitor/es de temps lliure i la borsa de coordinador/es de programes educatius i culturals: DECRET