Anunci del resultat 1r exercici per a la provisió d'una plaça d'oficial de policia local per torn de promoció interna.

Anunci del resultat del 2on exercici per a la provisió d'una plaça d'oficial de policia local per torn de promoció interna.

Anunci del resultat de la 1a prova del 3er exercici per a la provisió d'una plaça d'oficial de policia local per torn de promoció interna.

Anunci del resultat de la 2a y 3a prova del 3er exercici per a la provisió d'una plaça d'oficial de policia local per torn de promoció interna.

Anunci del resultat del 4t i 6é exercici per a la provisió d'una plaça d'oficial de policia local per torn de promoció interna.

Anunci del resultat del 5é exercici, baremació i nota final per a la provisió d'una plaça d'oficial de policia local per torn de promoció interna.