- Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

- Informàtic

-Tècnic en Igualtat

-Gestor Esportiu

-Tècnic de Cultura

-Administratiu

Les actes són insertades en el tauler municipal, pàgina web i Seu Electrònica de l'Ajuntament a 16/07/2018.

* 7 Dies hàbils de termini per a al·legacions.