S'ha publicat l'anunci relatiu a la baremació provisional per a la contractació laboral de monitors/es de temps lliure grup C2 i de coordinadors/es de programa educatius i cultural del Grup C1.

Baremació provisional monitors/es i coordinadors/es

Correcció baremació