ALBALAT NUEVO 2010

Es publica el resultat de la baremació del programa EMCORP 2020:

Els interessats disposen, si ho consideren necessari, de cinc dies hàbils per a presentar davant la Comissió de Baremació, les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents. Això és, des del 29 de setembre al 05 d'octubre de 2020.