ANUNCI DE LA CORRECCIÓ D'OFICI D'ERRADES DEL SEGON EXERCICI DE LA BORSA DE POLICIA LOCAL

El tribunal ha publicat un anunci amb la correcció d’ofici d’ errades del segon exercici per a la constitució d'una borsa de policia local.

Anunci correcció 2n exercici borsa policia local