ivace

ALBALAT DELS SORELLS INSTAL·LA EL PRIMER PUNT DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS PÚBLIC I GRATUÏT.
L'ajuntament d'Albalat dels Sorells, amb l’ajuda de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial d'una quantia de 4.759,00€ ha instal·lat dos punts de càrrega per vehicles elèctrics. Un està situat al magatzem de l’Ajuntament i per ús dels vehicles elèctrics municipals. El segon es troba a la plaça del Castell. El situat a la plaça, se sumarà a la xarxa ja existent amb la diferència que l’Ajuntament no cobrarà de moment per l’energia consumida. S'’està estudiant la possibilitat d’adquirir un vehicle d’estes característiques per la Policia Local que tindrà com a punt de càrrega el situat a la plaça. Totes estes mesures s’engloben en el Projecte “0,0 emissions” que té com a objectiu baixar al mínim possible les emissions contaminats d’Albalat dels Sorells, així com en el Projecte “ViuHo” que Meliana, Foios i Albalat han encetat.

ELECTROLINERA

Anunci de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells sobre convocatòria de subvencions ajudes al pagament d'IBI de la vivenda habitual de famílies amb escassos recursos econòmics.

Enllaç BOP Nº225 – 23 de Novembre de 2017 – Pàg. 28

 

Enllaç BDNS, Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (Identif. 370011)

 

Bases diligenciades

 

Extracte de la Convocatòria

 

Model de Sol·licitud

 

Les sol·licituds per a poder optar a esta ajuda es dirigiran a l'alcalde president de l'Ajuntament, i es presentaran en el registre d'entrada de l'Ajuntament dins del termini de 15 dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província, és a dir, amb data límit el pròxim dia 15 de desembre.

ALBALAT NUEVO 2010

  L'Ajuntament d'Albalat dels Sorells necessita de forma urgent la contractació en règim laboral temporal (3 mesos) de dos persones amb experiència en pintura vial i exterior. La contractació es realitzarà amb la sol·licitud de candidats i candidates al Servef de Meliana i a l'Agència Pública d'Ocupació de l'Horta Nord (Consorci Pactem Nord) per la qual cosa s'informa que totes aquelles persones interessades hauran d'inscriure's en l'oferta publicada en la pàgina web del Servef o en l'Agència Publica d'Ocupació de l'Horta Nord amb el perfil sol·licitat. 

ANUNCI CONTRACTACIÓ PINTORS/ES

BASES CONTRACTACIÓ PINTORS/ES