El dimarts 20 de juny a les 19 hores en l'Espai Cultural, es presentaran les conclusions de l'estudi realitzat sobre Camins Escolars Segurs. El projecte es va iniciar amb la participació de les famílies en l'arreplegada de dades sobre els itineraris més utilitzats. Posteriorment es van tractar eixes dades per elaborar un mapa dels camins més transitats i sobre eixes dades s'ha fet una anàlisi d'eixos camins. Ara, tal com marca la redacció del projecte, cal presentar-lo públicament i fer una jornada més de participació per recollir més informació i fer les modificacions que calguen.
El projecte, encetat des de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells, amb la col•laboració de la Policia Local, el Col•legi públic "El Castell" i l'escola infantil Carmen Barrufet, consta de 7 fases amb l'objectiu de crear una xarxa d'itineraris segurs, sostenibles, saludables i que fomenten l'autonomia per arribar al col•legi caminant o amb bicicleta.

CAMINS ESCOLARS.jpeg

La Comissió Baremació ha realitzat el llista d'admesos i exclosos per a la creació de la borsa de treball per a la contractació de 2 socorristes i 2 taquillers/es. Els/les aspirants exclosos poden al·legar fins al 12 de juny de 2017. En la mateixa acta s'han baremat els/les candidats/es. Estos podran fer al·legacions fins al 12 de juny de 2017. L'entrevista als/a les candidats/es a taquiller/a serà el 13 de juny de 2017 a partir de les 10.30 hores. Cada 10 minuts es cridaran els/les candidats/ates per l'ordre establit en el llistat de la baremació. En esta pàgina es pot consultar l'acta. Acta baremació admesos, barem i entrevista taquiller-socorrista

ALBALAT NUEVO 2010

Des del  4 de maig està obert el termini de sol·licitud d'ajudes al lloguer d’habitatge. Finalitzarà el dia 5 de juny. Com a novetat respecte de la convocatòria de l'any passat, l'ajuda pot arribar a ser del 50% de la renda de lloguer. Es concedix una subvenció del 40% de la renda de lloguer amb càrrec a les ajudes del Ministeri de Foment, Pla Estatal d'Habitatge, com en les anteriors convocatòries. Es pot concedir un 10% addicional a càrrec de la GVA, per a les situacions de vulnerabilitat econòmica. Estes situacions de vulnerabilitat econòmica, les han d'informar els Serveis Socials Municipals. Per eixe motiu, la Conselleria enviarà la relació de les persones sol·licitants als serveis socials municipals i amb un model normalitzat. Estos informaran de cada un d'ells sobre la seua vulnerabilitat econòmica. Es basaran  en els criteris regulats en les bases de l'ordre. Estos són: ingressos ponderats de la unitat de convivència menors a 1 IPREM, i estar en algun de les circumstàncies d'especial atenció. en esta pàgina es poden consultar les bases i la normativa.

ORDE

NORMATIVA (valencià)

NORMATIVA (castellà)

GUIA (valencià)

GUIA (castellà)

ajudes lloguer 2016