ANUNCI CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A FAMILIARS AMB MENORS DE 3 ANYS QUE PRESENTEN SITUACIONS DE VULNERABILITAT SOCIAL

Anunci de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells sobre convocatòria concessió subvencions a famílies amb menors de tres anys que presenten situacions de vulnerabilitat Social.

 

Enllaç BOP Nº225 – 23 de Novembre de 2017 – Pàg. 27

 

Enllaç BDNS, Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (Identif. 370022)

 

Bases diligenciades

 

Extracte de la Convocatòria

 

Model de Sol·licitud

 

Les sol·licituds per a poder optar a esta ajuda es dirigiran a l'alcalde-president de l'Ajuntament, i es presentaran en el registre d'entrada de l'Ajuntament dins del termini de 15 dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, és a dir, amb data límit el pròxim dia 15 de desembre.

ALBALAT NUEVO 2010