BASES BORSA DE PROJECTES D'EMPRESES D'ANIMACIÓ PER AL TALLER D'ESTIU DE 2017

L'Ajuntament ha aprovat les bases que han de regir el concurs per a la creació d'una borsa de projectes d'empreses d'animació per a la realització del Taller d'Estiu de 2017. Han estat publicades en el tauler d'anuncis el 16 de maig de 2017 i les sol·licituds es poden presentar fins al 26 de maig de 2017. En esta pàgina es poden llegir les bases. Bases projectes empreses per al Taller d'Estiu de 2017

ALBALAT NUEVO 2010