CAMINS ESCOLARS SEGURS

L’ajuntament d’Albalat dels Sorells ha posat en marxa la iniciativa “Camins escolar segurs” amb la col•laboració de la Policia Local i el Col•legi públic “El Castell”. L’objectiu és que els xiquets i les xiquetes puguen desplaçar-se de camí a l’escola de manera autònoma i així apostar alhora per una mobilitat saludable, sostenible i segura. Es crearà una xarxa d’itineraris per a arribar al col•legi caminant o amb bicicleta. 
En una primera fase s’està realitzant un estudi participatiu en el qual es demana l’opinió de les famílies per a detectar el problemes d’inseguretat que genera el fet de desplaçar-se fins a l’escola. També es vol saber quines són les principals rutes que utilitzen els escolars i conéixer propostes i suggeriments. 
Seguidament, s’elaboraran els itineraris. Es pretén que els camins s’adapten amb mobiliari, passos amples i que estiga personalitzat el trajecte amb la participació artística dels escolars a través de logos, dibuixos i unes altres elements. Es tracta que la comunitat escolar s’identifique amb les vies d’accessos que identifiquen els menors i que alhora estes siguen segures.

CAMINS ESCOLARS