BASES PER A LA CONCESSIÓ DE 4 BEQUES DE FORMACIÓ DE LA "DIPU ET BECA"

Està obert el termini per a la inscripció a les beques de formació "La Dipu et Beca". Fins al 10 de juny es pot presentar la documentació  en el registre Municipal i en horari d'oficines. En esta pàgina es poden descarregar les bases, la instància i el full autoavaluatiu.

Bases, instància i full autoevaluatiu