Llistat de sol·licituds amb deficiències corregibles en la subvenció Bonometro Jove

SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE FOMENT DE L'ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL METRO MITJANÇANT EL BONOMETRO JOVE

S'informa del LLISTAT DE SOL·LICITUDS EN LES QUALS S'HAN OBSERVAT DEFICIÈNCIES CORREGIBLES, a fi de que els interessats/as puguen esmenar aquestes deficiències i poder continuar amb el procediment: descarrega ací